Dia Internacional de les Dones Rurals

3 DIA INTERNACIONAL

El 1995, en la IV Conferència Mundial sobre la Dona, organitzada per les Nacions Unides a Beijing (Xina), es va instaurar el 15 d’octubre com el Dia Internacional de la Dona Rural. Aquest dia es va crear amb la finalitat de donar visibilitat a la contribució que fan les dones a la millora econòmica, empresarial, social i cultural de les àrees rurals d’arreu. També per conèixer la seva decisiva aportació a la seguretat alimentària, especialment a través d’una preocupació, molt sovint manifestada, pel desenvolupament sostenible i les pràctiques ecològiques.

Les dones rurals representen més d’un terç de la població mundial i el 43 per cent de la mà d’obra agrícola. Llauren la terra i planten les llavors que alimenten nacions senceres. A més, garanteixen la seguretat alimentària de les seves poblacions i ajuden a preparar a les seves comunitats davant el canvi climàtic.

Les polítiques rurals i de dones s’adrecen a fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les dones rurals, reconèixer i fer visible la seva contribució al manteniment de les explotacions familiars i fomentar les xarxes de proximitat i d’atenció a la infància i a la gent gran.

Segons dades de l’any 2019:

Només un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya, tot i que gairebé un milió viuen en zones rurals. Representen el 31% de la titularitat de les explotacions agrícoles.

L’Institut Català de les Dones i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació treballen conjuntament per millorar la situació de les dones al món rural i marítim. Un dels seus objectius és impulsar les polítiques públiques amb perspectiva de gènere en aquests àmbits sectorials. Per això es desplega el Programa de les dones del món rural i marítim mitjançant les estratègies de transversalitat, visibilitat i reconeixement de les dones d’aquest sector, el foment de l’emprenedoria, lideratge i participació de les mateixes i l’increment de la seva qualitat de vida. A més, l’any 2019, es crea el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, per impulsar actuacions que afavoreixin la participació de les dones del món rural i marítim en espais públics i de presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític.

 

Darreres entrades